De Stichting

Stichting Het Team producties

In 2021 is stichting Het Team producties opgericht. Een stichting om de verbindende taken van Het Team te ondersteunen. De stichting heeft een onbezoldigd bestuur. Het driekoppig collectief voert de dagelijkse leiding van de organisatie uit en legt periodiek verantwoording af aan het bestuur. 

Het Bestuur

Voorzitter: Jan Legters

Penningmeester: Amarins Geveke

Secretaris: Gea Bosma